Αποτελέσματα ελέγχου doping ιπποδρομιακής συγκέντρωσης 6/7/2018

Αποτελέσματα ελέγχου doping ιπποδρομιακής συγκέντρωσης 6/7/2018
08 Αυγ
2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του LGC, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης της 06/07/2018 ήταν αρνητικά εκτός του ίππου ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ (GB) που τερμάτισε 1ος στην με αύξοντα αριθμό 181 ιπποδρομία.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping LGC (αριθμ. πρωτ. ΦΕΕ 1841/08.08.2018 – CERTIFICATE OF ANALYSIS: 140853) όπου αναφέρεται η ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας στις αναλύσεις των ούρων της 6/7/2018, συνήλθε η Επιτροπή αποσφράγισης φακέλων ουροληψίας της ΦΕΕ στις 8/8/2018. 
Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι η απαγορευμένη ουσία «GLYCOPYRROLATE»βρέθηκε στο δείγμα των ούρων του ίππου ΕΛΕΜΕΝΤΑΡΥ (GB) (κωδικός αριθμός δείγματος Α 000005012039) προπόνησης κας Ειρ. Κεράτσα και ιδιοκτησίας της «AEGEAN STABLES» που τερμάτισε 1ος στην 4η ιπποδρομία της 6/7/2018.

 

ΠΗΓΗ: ΦΕΕ