ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
03 Αυγ
2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του LGC, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, της 10/07/2018, 14/07/201820/07/2018 ήταν αρνητικά.

 

ΠΗΓΗ: ΦΕΕ