ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
11 Ιουλ
2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του ΟΑΚΑ, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων, της 27/04/2018, 04/05/2018, 11/05/2018, 19/05/2018 και 25/05/2018 ήταν αρνητικά.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του LGC, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, της 01/06/2018 ήταν αρνητικά, εκτός του ίππου ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ, που τερμάτισε πρώτος στην με αύξοντα αριθμό 146 ιπποδρομία.
Επίσης, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων των ίππων της ιπποδρομιακής συγκέντρωσης, της 08/06/2018 ήταν αρνητικά, εκτός του ίππου ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΡΗΣ, που τερμάτισε τρίτος στην με αύξοντα αριθμό 157 ιπποδρομία (διαδικαστική δειγματοληψία).

ΠΗΓΗ: ΦΕΕ