ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ DOPING

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ DOPING
04 Ιουν
2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 09/03/2018, 16/03/2018 και 23/03/2108, 30/03/2018, 04/04/2018, 13/04/2018 και 21/04/2018 ήταν αρνητικά.

 

Πηγή: ΦΕΕ