ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
11 Μαϊ
2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με σημερινές βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α., τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 16.02.2018, 23.02.2018 και 02.03.2018 ήταν αρνητικά.

 

ΠΗΓΗ: ΦΕΕ